Ατομική Ψυχοθεραπεία

Η ατομική ψυχοθεραπεία είναι μια δυναμική, διαπροσωπική διαδικασία, μια θεραπεία που βασίζεται στη σχέση θεραπευτή – θεραπευόμενου με στόχο την ρύθμιση και αντιμετώπιση ψυχικών, συναισθηματικών και γνωστικών δυσλειτουργιών του ατόμου, αλλά πολλές φορές και την ενθάρρυνση συμπεριφορών που οικοδομούν και προάγουν την ευεξία και την ανθεκτικότητά του.

Συγκεκριμένα, μέσα από την ατομική ψυχοθεραπεία το άτομο καλείται να αναγνωρίσει και στη συνέχεια να δουλέψει με τον ψυχοθεραπευτή για να διαχειριστεί με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα θέματα που το απασχολούν:

  • Θέματα άγχους (αγχώδεις διαταραχές όπως διαταραχή γενικευμένου άγχους, ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή, διαταραχή πανικού, αγοραφοβία, κοινωνική φοβία…)
  • Θέματα που σχετίζονται με την απορρύθμιση του συναισθήματος (διαταραχές της διάθεσης όπως κατάθλιψη, μανία, διπολική διαταραχή…)
  • Θέματα που σχετίζονται με χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του ατόμου ( διαταραχές της προσωπικότητας όπως οριακή διαταραχή, ναρκισσιστική διαταραχή, ιστριονική διαταραχή, εξαρτητική διαταραχή, αποφευκτική διαταραχή….)
  • Θέματα σχετιζόμενα με την σεξουαλικότητα
  • Διαταραχές συνδεόμενες με χρήση ουσιών
  • Θέματα που σχετίζονται με τη σχέση του ατόμου με το σώμα του και διαταραχές πρόσληψης τροφής

Το άτομο με την καθοδήγηση του θεραπευτή εργάζεται ώστε να καταστεί περισσότερο λειτουργικό και δημιουργικό στην καθημερινότητά του, στις σχέσεις και την επικοινωνία με τους γύρω και τον εαυτό του.

Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται συνήθως μία φορά την εβδομάδα, συγκεκριμένη ώρα και ημέρα, μετά από συμφωνία θεραπευτή και θεραπευόμενου, και διαρκούν περίπου 60’.

“A meeting of two: eye to eye, face to face. And when you are near I will tear your eyes out and place them instead of mine and you will tear my eyes out and place them instead of yours. Then I will look at you with your eyes and you will look at me with mine”. J. L. Moreno

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση